Om Nordisk kyrkosångsfest

Nordisk kyrkosångsfest fyller 20 år 2022. Det firas genom att körfesten återvänder till Sverige, där den allra första hölls år 2002, den gången i Karlstad. Sedan dess har sångare från kyrkokörer runt om i Norden mötts vart fjärde år för att dela sin körmusik, sina psalmer och sina språk med varandra. 

Nordisk kyrkosångsfest är särskilt inriktad på gudstjänst- och kyrkomusik från de olika nordiska länderna och riktar sig till nordiska blandade kyrkokörer. Dirigenter från de olika länderna instuderar repertoaren som bestäms i ett samarbete mellan företrädare för de olika ländernas kyrkosångsorganisationer. Programmet i övrigt planeras och genomförs främst av värdlandet. En nordisk kyrkosångsfest innehåller bland annat konserter, gudstjänster, repetitioner, allsång och andra festligheter. 

Den nordiska kyrkosångsfesten brukar äga rum under Kristi himmelsfärdshelgen och avslutas med högmässa på söndagen. En av många omtyckta delar är när deltagarna på Kristi himmelsfärds dag fördelas på olika kyrkor för att medverka i deras respektive gudstjänster. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.